Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali

34. Uluslararası Artvin Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali

  • Kurumsal Kimlik Çalışması
  • Kurumsal İmaj Oluşturma
  • Basılı ve Görsel Medya Çalışmaları
  • Konser ve Gösteri Organizasyonları
  • Kültür Sanat Etkinlikleri
  • Promosyon Çalışmaları
  • Akreditasyon Çalışmaları
  • Ulaşım, Konaklama ve İaşe
  • Bütçe Planlaması

We change the rules of the game...

1968'deki Meksika Olimpiyat Oyunlarına kadar bütün yüksek atlamacılar, "Western Roll" dedikleri alışılmış bir teknikle yüzleri çıtaya dönük, vücutları paralel şekilde çıtayı geçerek yarışıyorlardı. Fakat bu durum değişmek üzereydi.  Pek tanınmamış bir atlet çıtaya yaklaştı ve 2.24 m’lik atlayışı ile yeni bir dünya rekorunu belirledi. Tek yaptığı havalandıktan sonra, tüm atletlerin aksine çıtaya yüzünü değil sırtını dönmekti. Atletin adı, Dick Fosbury idi. O günden sonra bu atlayış tekniği onun adıyla anıldı.

Kuralları değiştirenler. Hangi sektörde ne yaparlarsa yapsınlar her zaman denenmemişi deneme peşindedirler. “Mantıksızlık” ya da “saçmalık” sıkça duydukları tepkilerdir. Fakat unutmamak gerekir ki mantıklı davrandığımızı sanarak mantıksızlık yapıyor olabiliriz.

Biz sporun en büyük yatırımcısı olan kamu sektöründeki bilgi birikimi ve tecrübeyi özel sektör dinamikleri ile birleştiren spor odaklı iletişim şirketiyiz.

Temel misyonumuz spor sektörünün ve özel sektörün aynı dili konuşabilmesi ve başarılı projelerle güçlü markalar üretilebilmesidir.